OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vše co potřebujete k GDPR

Škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání
osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné
k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Škola má za povinnost podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů zajistit,
aby byly informace týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů
a subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání zveřejněny/zpřístupněny
dálkovým přístupem na internetových stránkách

Pověřenec

Ing. Roman Šmíd, MBA, telefon: +420227031495, email: roman.smid@bdo.cz

Informační memorandum

Ptejte se, rádi Vám odpovíme.

Mateřská škola Sluníčko
Volejte +420 325 514 645