DENNÍ REŽIM

Orientační časy

Denní režimorientační časy: 

6:00  – 8:00      Příchody dětí, spontánní hry a činnosti dětí dle jejich volby a výběru,
rozvíjení podnětů nabízených p. učitelkou (individuální, skupinové, společné), didakticky zaměřené činnosti. Postupné rozcházení s učitelkami do svých tříd.

8:00 – 8:30      Spontánní hry, společný úklid hraček, přivítání dne „v komunikačním kruhu“, vzájemná diskuze, zhodnocení činností, zážitků a výběr námětů pro další činnosti a seznámení s programem dne.

8:30 – 9:00      Řízené pravidelné ranní cvičení, pohybové či hudebně pohybové hry s pravidly, tělovýchovné chvilky. V letních měsících může cvičení probíhat na školní zahradě.

9:00 – 9:20      Hygiena, příprava na stolování, kulturní a sebeobslužné návyky přiměřeně věku dětí, ranní svačina,  hygiena.

9:20 – 9:50      Hlavní činnost – didakticky cílené činnosti, řízené i spontánní činnosti s ohledem na vývojová specifika, individuální potřeby a zájmy a možnosti těchto dětí.

9:50 – 11:50     Oblékání a obouvání pro pobyt venku, pobyt venku, převlékání a úklid svršků v šatně – vedení k sebeobsluze, vše s ohledem na vývojová specifika a možnosti dětí.

11:50 – 12:30    Hygiena, příprava na stolování, kulturní a sebeobslužné návyky přiměřeně věku dětí, oběd, hygiena, převlékání dětí k odpočinku.

12:30 – 12:45    Odchody dětí, které jdou po obědě domů.

12:45 – 14:15    Poslech čtených i reprodukovaných pohádek, relaxační hudby, odpočinek, spánek dle potřeb dětí, případná nabídka klidových činností, postupné probouzení, u starších dětí je odpočinek přiměřeně zkrácen.

14:15 – 14:30     Hygiena, převlékání, protažení, úprava zevnějšku, česání, úklid lůžkovin.

14:30 – 15:00     Volná hra, didakticky cílená činnost dle třídních programů, pohybová chvilka.

15:00 – 15:20     Hygiena, příprava na stolování, kulturní a sebeobslužné návyky přiměřeně věku dětí, odpolední svačina.

15:20 – 17:00     Spontánní hra, pobyt venku na zahradě dle počasí, postupné rozcházení dětí domů.

Ptejte se, rádi Vám odpovíme.

Mateřská škola Sluníčko
Volejte +420 325 514 645