MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO

Dětem se věnují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci.

Mladá se rozrůstá, stěhují se sem mladé rodiny s dětmi. Ve sluníčku je v provozu všech 11 tříd, které jsou rozmístěny ve čtyřech podlažích. Všechny třídy jsou kvalitně vybaveny a mají zajištěny ideální podmínky pro svůj třídní, ale i kolektivní život třídy. Třídy jsou nazvány podle známých pohádkových bytostí a večerníčků.

K mateřské škole patří velká zahrada, která je v současné době (6-10/2021) celkově revitalizována. Nová zahrada bude v přírodním duchu. V okolí školy je kromě sídlištní zástavby i krásné prostředí lesů, pěšin a klidných oddechových zón.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

NAŠE FILOZOFIE

„STAVÍME PYRAMIDU PROŽITKŮ A RADOSTÍ“ –

cílem naší školy je vytvořit co nejlepší podmínky pro osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého dítěte. Zaměření školy je na logopedickou prevenci, zdravý životní styl a spolupráci s rodiči.

Vedení školy

Ředitelka: Bc. Soňa Růžičková
Zástupkyně ředitelky: Bc. Jana Petráková
Hospodářka školy: Tereza Lafková

Pedagogičtí pracovníci

1. třída - Budulínek Hana Radová, Lucie Kelymanová
2. třída - Cipísek Milada Bernauerová, Iveta Holcmanová
3. třída - Bob a Bobek Bc. Soňa Růžičková, Markéta Králová, Mgr. Lucie Sedmihorská
4. třída - Křemílek a Vochomůrka Andrea Dostálová, Zuzana Byrtusová
5. třída - Rákosníček Lucie Poupová, Pavlína Tymová
6. třída - Krteček Jiřina Kurfürstová, Valérie Kuczawski
7. třída - Maxipes Fík Štěpánka Stehnová, Beáta Halušková
8. třída - Mach a Šebestová Bc. Barbora Kozáková, Stanislav Pár, DiS. 
9. třída - Kosí bratři Jana Zinkeová, Patrik Nový, DiS.
10. třída - Víla Amálka Bc. Jana Petráková, Ilona Řeháková, DiS., Věra Jarolímová
11. třída - Včelí medvídci Barbora Černá, Nikola Součková

Provozní pracovníci

Školník, údržbář: Bedřich Kalát
Uklízečky: Denisa Mazačová
  Věra Dostálová
  Helena Fialová
  Krisýna Vlková
  Helena Štechová
  Kristýna Housková

Ptejte se, rádi Vám odpovíme.

Mateřská škola Sluníčko
Volejte +420 325 514 645