Letní prázdninový provoz v srpnu

Mateřská škola Sluníčko bude v měsíci srpnu zajišťovat náhradní prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů z uzavřených mateřských škol (Kostička a U Broučků) ve městě Milovicích. Zaměstnaní rodiče mohou své dítě závazně přihlásit na tento provoz a vyplnit žádost o přijetí přímo na místě v přízemí v ředitelně případně v kanceláři  hospodářky ve 2. podlaží spolu se zaplacením úplaty za vzdělávání (školného) 500.-Kč/dítě/měsíc v termínu od pondělí 7. do čtvrtka 10.6. 2021 v časech od 7:00 do 16:30 hod.