Vítá Vás Mateřská škola Sluníčko

Představujeme MŠ

Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, vznikla dne 1. 9. 2006 a nachází se v nově obydlené části města Milovic, v Mladé. Mladá je postupně rekonstruována a nově obydlována po odchodu sovětských vojsk.

letní prázdninový provoz 1

moderní - dynamická

MODERNÍ

Přestože Mateřská škola Sluníčko patří mezi největší v republice, neztratí se v ní ani děti se zdravotním či tělesným handicapem. Školka je bezbariérová, s výtahy. Jsme připraveni poskytnout dětem se speciálně vzdělávacími potřebami a dětem nadaným profesionální přístup pedagogů a další vhodné zázemí. Náš výchovně vzdělávací program „Sluníčko se dívá na svět“ vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

DYNAMICKÁ

Každá třída má ve školce své zázemí pro svůj samostatný život. Přesto je u nás stále velice rušno a to v kladném smyslu slova. Organizujeme spoustu kulturních akcí, dětských výstav, zapojujeme se do výtvarných, ekologických i sportovních soutěží, pořádáme kulturní vystoupení dětí, jezdíme na výlety, spolupracujeme s mnoha partnery, zapojujeme se mnoha projektů.  Do života školy vtahujeme i rodiče dětí.

PŘEDSTAVUJEME SLUNÍČKO

Sluníčko je čtyřpodlažní budovou, ve které je umístěno 11 tříd s maximální kapacitou 308 dětí ve věku tří až šesti let. Protože se Mladá neustále rozrůstá a stěhují se sem další mladé rodiny, přibývá i počet přihlášených dětí do MŠ. Od školního roku 2007/08 je v provozu již všech 11 tříd. Třídy jsou nazvány podle pohádkových bytostí. Dětem se věnují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci.

K mateřské škole patří velká zahrada, která je vybavena jedenácti hracími kouty. Pro každou třídu s vlastním pískovištěm, houpačkami, klouzačkou a dalšími herními prvky. Dále je na zahradě hřiště s umělým povrchem a mlhoviště. V okolí školy je kromě sídlištní zástavby i krásné prostředí lesů, pěšin a klidných oddechových zón. Stravování dětí v mateřské škole zajištuje společnost Eurest, která má sídlo v Lysé nad Labem.

Ptejte se, rádi Vám odpovíme.

Mateřská škola Sluníčko
Volejte +420 325 514 645