Kulturní akce

Školní rok 2020/2021

Další dle možností a aktuální nabídky:
 

Březen-duben 2022

 
 

Celá školka autobusový zájezd do Hálkova divadla v Nymburce. Všechny uvedené akce budou hrazeny z příspěvků rodičů z kulturního fondu pro děti. Příspěvek bude projednán na třídních schůzkách 6.9. 2021. Změna plánu vyhrazena a to zejména s ohledem na aktuální epidemiologická nařízení a doporučení MZČR a MŠMT.

Ptejte se, rádi Vám odpovíme.

Mateřská škola Sluníčko
Volejte +420 325 514 645