Informace k zahájení školního roku 2021-2022

Informace k zahájení školního roku 2021-2022

Milí rodiče, blíží se začátek nového školního roku, který letos začíná ve středu 1. září. Ve školce přivítáme téměř 90 nových dětí. Zařazení dětí do tříd a k paní učitelkám najdete na abecedních seznamech dětí, které budou viset na korkových paravánech ve vstupní hale školky prvních 14 dní v září. Příchod do školky je stanoven v časovém rozmezí od 6:00 do 8:00 hodin dle vašich potřeb a možností. Zpočátku však zejména u nováčků doporučujeme si ponechat při příchodu dostatečně velkou časovou rezervu (cca 20-30 minut, optimálně přijít v 7:15-7:45 hod.), tak aby jste se ve školce v klidu zorientovali (informační systém s rozmístěním tříd je na zdech na chodbách, v prvních dnech vám budeme v přízemí nápomocni také osobně) a dítě p. učitelkám mohli předat pokud možno v klidu a v pohodě.

V době adaptace nových dětí, doporučujeme pozvolný nástup, pobyt ve školce prodlužovat postupně, denně komunikovat s třídními učitelkami, ptát se a domlouvat se, jak vaše dítě na pobyt v MŠ reaguje a přistupovat k délce pobytu vašeho dítěte individuálně. Předem děti doma na školku připravit (vyprávět mu, na co vše se může ve školce těšit… na spoustu nových kamarádů, nových hraček, co vše se může ve školce podnikat, apod. a vždy dítě ujistit o tom, že jej máte rádi, že jej neopouštíte, že pro něj přijdete v poledne, odpoledne, po svačince apod. a čas dodržet. Nikdy dítě školkou nebo p. učitelkami nestrašte.). Malé děti- nováčci, si mohou dle své potřeby a uvážení přinést oblíbenou plyšovou hračku. Prosíme rodiče, aby všechny věci dětem čitelně označili speciální štítkovací samolepkou s jeho jménem a příjmením určenou k tomuto účelu nebo alespoň podepsali fixou na textil. Všem nám to moc pomůže.

Co vše dítě do školky potřebuje najdete zde na webu v článku nazvaném Praktické informace. Pokud budete do školky chodit časně ráno, to znamená od 6:00 do 7:00, prosím berte na vědomí upozornění, že v těchto časech ještě není dětí ve školce tolik a proto se scházejí takto: Děti ze 3. a 4. podlaží vždy v prostřední třídě na patře tj. 3. podlaží ve třídě Maxipes Fík a děti ve 4. podlaží ve třídě Víla Amálka. Děti z 1. a 2. podlaží v přízemí ve třídě Cipísek.

Zanechte komentář