PLATBA ŠKOLNÉHO

Shrnutí informací k výpočtu a stanovení plateb úplaty za vzdělávání v MŠ Sluníčko, p.o, Milovice-Mladá za měsíce únor, březen, duben 2021.

Únor 2021 – ředitelka mateřské školy Sluníčko po dohodě se zřizovatelem školy rozhodla o přerušení provozu školy od 2. do 12. února 2021 z vážných organizačních důvodů (souvisejících s karanténami, výskytem pozitivních osob na covid a chybějícím personálem). Vzhledem k výše uvedenému přerušení provozu celé školky bylo upraveno stanovení výše úplaty za vzdělávání za měsíc únor 2021- poměrnou částí (§6 odst.5, vyhláška 14/2005 Sb. v pozdějším znění) na 275.-Kč /únor 2021. (Odůvodnění výpočtu: běžná měsíční výše úplaty za vzdělávání v naší školce činí 500.-Kč. V únoru 2021 bylo 20 pracovních dní. Dále: 500.- Kč : 20 pracovními dny=25.-Kč/den. Dále: 9 dní byl přerušen provoz. 25 x 9= 225.-Kč Dále:500.-Kč – 225.-Kč = 275.-Kč) Za únor 2021 prosíme zaplatit kromě předškoláků 275.- Kč/dítě.

Březen 2021- mateřská škola Sluníčko byla z nařízení vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a MŠMT z důvodu zhoršené pandemické situace a přijatých krizových opatření proti Covid19 uzavřena od 27. února do 12. dubna 2021- byla zakázána přítomnost všech dětí ve škole- byl tedy přerušen provoz po celý měsíc březen 2021, proto ředitelka MŠ Sluníčko, p.o, MiloviceMladá rozhodla o zproštění plateb školného za březen 2021 pro všechny děti, které běžně navštěvují MŠ Sluníčko.

Duben 2021- děti mladší, (nepatří tam povinně vzdělávání předškoláci), jejichž rodiče jsou zaměstnáni v IZS či vybraných profesích a předložili potvrzení zaměstnavatele o důležitosti vykonávání profese, a které navštěvovaly školku od 12.dubna 2021 platí běžné školné v plné výši – to znamená 500.-Kč /měsíc do 15. daného kalendářního měsíce. Pokud dojde k úplnému rozvolnění a mateřská škola se otevře všem dětem bez omezení, tak úplata za měsíce květen a červen 2021 bude běžná, to znamená 500.-kč /dítě (kromě předškoláků).

Pokud budou pokračovat omezení přítomnosti některých skupin dětí ve školce s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a další nařízení od Ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství, tak bude znovu vyhodnocena a stanovena částka za úplatu za dané období. Začátkem května 2021 bude provedena ekonomkou školky kontrola všech plateb a případné vyúčtování přeplatků a nedoplatků v konkrétních obdobích. O veškerých změnách budou rodiče informováni na webových stránkách školy: www.msslunicko.com.

Dokument sepsala: Bc. Soňa Růžičková, ředitelka školy dne 26.4. 2021

Zanechte komentář