Mateřská škola Sluníčko
 

Moderní školka

Přestože Mateřská škola Sluníčko patří mezi největší v republice, neztratí se v ní ani děti se zdravotním či tělesným handicapem. Školka je bezbarierová, s výtahy. Jsme připraveni poskytnout dětem se speciálně vzdělávacími potřebami a dětem nadaným profesionální přístup pedagogů a další vhodné zázemí. Náš výchovně vzdělávací program "Sluníčko se dívá na svět" vychází z Rámcově vzdělávácího programu pro předškolní vzdělávání. Rodiče s dětmi mohou přímo v budově školy využívat zdravotní ambulanci klinické logopedie. Školka je vybavena moderním bezpečným nábytkem přístupným dětem. Hračky i pomůcky jsou tak pro děti plně dostupné.Tělocvičné nářadí, hygienické zařízení (umývárny a toalety) i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídající počtu dětí. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru tříd i celé budovy. Pro vstup do mateřské školy hlavním vchodem používají zákonní zástupci i návštěvníci videotelefon, který je zapojen do všech jedenácti tříd a ředitelny. Na budovu školy navazuje zahrada s herními kouty pro všech jedenáct tříd, třemi altány, hřištěm a mlhovištěm. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. S dětmi pracují kvalifikovaní pedagogové, kteří se snaží upřednostňovat moderní pedagogický styl nabídky činností, prožitkového a kooperativního učení v integrovaných blocích. Děti vedeme k samostatnému rozhodování, ale také zodpovědnosti a přiměřenému nesení důsledků svého rozhodnutí, k tomu, že volnost a osobní svoboda musí být vyvážená nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat ve školce potřebný řád a učit se pravidlům soužití v kolektivu vrstevníků.