Dynamická školka

Každá třída má ve školce své zázemí pro svůj samostatný život. Přesto je u nás stále velice rušno a to v kladném smyslu slova. Organizujeme spoustu kulturních akcí, dětských výstav, zapojujeme se do výtvarných, ekologických i sportovních soutěží, pořádáme kulturní vystoupení dětí, jezdíme na výlety, spolupracujeme s mnoha partnery, zapojujeme se mnoha projektů.  Do života školy vtahujeme i rodiče dětí.