Mateřská škola Sluníčko
 

Představujeme Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, vznikla dne 1. 9. 2006 a nachází se v nově obydlené části města Milovic, v Mladé. Mladá je postupně rekonstruována a nově obydlována po odchodu sovětských vojsk.
Sluníčko je čtyřpodlažní budovou, ve které je umístěno 11 tříd s maximální kapacitou 308 dětí ve věku tří až šesti let.
Protože se Mladá neustále rozrůstá a stěhují se sem další mladé rodiny, přibývá i počet přihlášených dětí do MŠ. Od školního roku 2007/08 je v provozu již všech 11 tříd.Třídy jsou nazvány podle pohádkových bytostí. Dětem se věnují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci.

K mateřské škole patří velká zahrada, která je vybavena jedenácti hracími kouty. Pro každou třídu s vlastním pískovištěm, houpačkami, klouzačkou a dalšími herními prvky. Dále je na zahradě hřiště s umělým povrchem a mlhoviště. V okolí školy je kromě sídlištní zástavby i krásné prostředí lesů, pěšin a klidných oddechových zón.

Stravování dětí v mateřské škole zajištuje společnost Eurest, která má sídlo v Lysé nad Labem.