Mateřská škola Sluníčko
 

Naše vize

Motto školy: "STAVÍME PYRAMIDU PROŽITKŮ A RADOSTÍ"

Cílem naší školy je vytvořit co nejlepší podmínky pro osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého dítěte. Zaměření školy je na logopedickou prevenci, zdravý životní styl a spolupráci s rodiči.