Mateřská škola Sluníčko
 

Aktivity Sluníčko

Školka dle zájmu rodičů nabízí zájmové kroužky pro děti:

 • Pěvecký sbor Sluníčko
 • Hravé cvičení
 • Kroužek výuka českého jazyka pro cizince
 • Výtvarný kroužek pro předškoláky
 • Aerobic
 • Taneční kroužek
 • Hravé mluvení
 • Hry s míčem
 • Tvořeníčko pro nejmenší
 • Hýbánky pro nejmenší
 • Výuka angličtiny

Ve druhém pololetí školního roku nabízíme v MŠ Stimulační program pro předškoláky "Maxík" (děti se za účasti rodičů a speciálně vyškolených učitelek rozvíjejí v potřebných oblastech pro učení v ZŠ, individuální přístup k dětem zajištěn)

Dále nabízíme a pořádáme:

 • Pro všechny děti pravidelně měsíčně dětská divadelní představení v MŠ
 • Výlety za poznáním a kulturou
 • Vánočního jarmark a Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v Milovicích
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční besídky pro všechny děti a jejich rodiče
 • Velikonoční tvořivé dílny
 • Akce Hravé velikonoce
 • Podzimní a jarní výstavky ve spolupráci dětí, rodičů a učitelek
 • Pro rodiče předškoláků pořádáme tzv. ukázkové hodiny před zápisem do ZŠ, přednášku se speciálním pedagogem na téma školní zralost
 • Zážitkové učení v oblasti dentální hygieny opakovaně pro všechny děti ve spolupráci se studenty lékařské fakulty a zdravotní pojišťovny- akce "Nechci kazy školka"
 • Dle zájmu rodičů nabízíme maximálně jednou ročně oční screening ve spolupráci s oční lékařkou
 • Spolupracujeme s Albatrosem- projekt "Pohádková školka" a knižním klubem Fragment- nabídka knižních novinek pro děti za zvýhodněnou cenu
 • Dle zájmu dětí a rodičů organizujeme školku v přírodě
 • Spolupracujeme s mateřskými školkami v blízkém okolí, se Základní školou Juventa a ZŠ T.G. Masaryka
 • Tradičně pořádáme na rozloučenou se školním rokem Sluníčkový den- zábavnou akci na školní zahradě pro všechny děti a jejich rodiče
 • Aktivně se zapojujeme do dětských výtvarných, hudebních, sportovních a ekologických soutěží
 • Spolupracujeme s mnoha partnery školy, s pedagogicko- psychologickou poradnou v Nymburce, s Domovem Mladá v Milovicích,Víceúčelovým kulturním zařízením Milovice, ZŠ Juventa Milovice, státní policií, hasiči, vojenským útvarem, Krnapem, ad.
 • Rodičům s dětmi nabízíme přímo ve školce ve 4. podlaží využití logopedické ordinace pod vedením p. Mgr.Vonáškové