Mateřská škola Sluníčko
 

Školní řád Mateřské školy Sluníčko, příspěvkové organizace, Milovice-Mladá 

 

Je závazný pro všechny zaměstnance školy, zákonné zástupce dětí a jimi zmocněné osoby k vyzvedávání dětí.
Školní řád účinný od 1.9. 2019 ke stažení zde

Dodatek školního řádu účinný od 1.9. 2020 ke stažení zde