Mateřská škola Sluníčko
 

Prosba k rodičům dětí ze 2. podlaží ke dni 25.1. 2021

Prosíme rodiče, aby od pondělka 25.1. zvážili docházku svých dětí do tříd  ve 2. podlaží ( třída Křemílek a Vochomůrka, Bob a Bobek a Rákosníček) z důvodu aktuální epidemiologické situace v tomto podlaží. Přes přísné dodržování hygienických opatření jsou od minulého týdne v pracovní neschopnosti dvě paní učitelky ze 3. třídy Bob a Bobek. Dnes v neděli 24.1. oznámily další dvě učitelky z téhož podlaží, že mají příznaky s podezdřením na covid 19. Proto od  pondělí  25.1. nebudou v práci a  budou informovat své obvodní lékaře a podrobí se testu na Covid19.  V tomto podlaží nám tedy aktuálně budou chybět 4 paní učitelky, ve třídách bude provoz zajištěn suplováním učitelkami z jiných tříd. Jakmile budeme mít nařízeny další kroky od hygienické stanice, obratem vám dáme vědět.  Věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu vašich dětí a v případě jakýchkoliv podezdření, zůstaňte prosím doma a informujte nás o pozitivních výsledcích testů na covid. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za porozumění.

Aktuální info k nařízené karanténě

Vážení rodiče, dle poslední informace z hygienické stanice byla dětem i části personálu ze 4. podlaží ze tříd Víla Amálka, Kosí bratři a Včelí medvídci prodloužena karanténa do 22.1. 2021 včetně spolu s absolvovaným negativním testem PCR a až do 26.1. 2021 v případě neabsolvování testu PCR. Bližší informace obdržíte v dopise od hygieny prostřednictvím emailu od  třídních učitelek. Děkujeme za pochopení.

Karanténa- covid-19

Vážení rodiče, velké většině dětem i personálu školky ze 4. podlaží ze tříd Víla Amálka (10. třída) Kosí bratři (9. třída) a Včelí medvídci (11. třída), které se 5. ledna 2021 setkaly s později pozitivně testovanou osobou na Covid-19, byla dnes 15.1. 2021 prostřednictvím třídních učitelek sdělena zpráva formou písemného dopisu od Krajské hygienické stanice, o stanovení karantény s okamžitým účinkem. Veškeré další potřebné informace a postupy jsou uvedeny v tomto informačním dopise, který obdrželi rodiče těchto dětí osobně či zprostředkovaně emailem po telefonické informaci. Vzhledem k tomu, že víme právě od vás- rodičů o dalších pozitivně testovaných dětech, ale hygiena ještě nemá tyto aktuální výsledky zaneseny ve svém systému, předpokládáme, že termín právě stanovené karantény do 19.1. 2021, bude ještě postupně prodlužován. O dalších aktuálních informacích a případných změnách vás budeme obratem  informovat jakmile to bude oficiálně možné. Zároveň prosíme rodiče, kteří budou čerpat OČR kvůli karanténě svých dětí, aby byli zodpovědni a své mladší děti také nevodili v tuto dobu do školky, aby se nám nákaza nerozšířila případně do dalších tříd. Děkujeme za pochopení a vzájemnou odpovědnost.

PF 2021

Milé děti a rodiče, partneři školy, přejeme vám všem hodně zdraví a vše jen to nejlepší v novém roce 2021. Těšíme se na vás v pondělí 4. ledna 2021 v plném zdraví a síle!
P.S. Na facebooku naší školky MŠ Sluníčko, Milovice, máte možnost shlédnout sestřih krátkých videí ze všech tříd z vánočních programů a nadílky nových hraček dětem.