Mateřská škola Sluníčko
 

Termíny uzavření ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás na termíny uzavření mateřské školy Sluníčko ve šk. roce 2020/2021:

Ředitelka MŠ Sluníčko,přísp.org. Milovice-Mladá p. Bc. S. Růžičková rozhodla na základě písemných souhlasů všech zákonných zástupců o přerušení provozu MŠ Sluníčko, p.o, Milovice v období vánočních prázdnin od středy 23. prosince do čvrtku 31. prosince 2020.
Od pondělí 4. ledna 2021 bude školka již otevřená v běžném režimu od 6:00 do 17:00 hodin.

Zároveň informuji všechny rodiče, že bude se souhlasem rady města Milovice č. 740/2020 přerušen provoz v období hlavních letních prázdnin a to od 1.7. 2021 do 30.7. 2021.

Po dobu uzavření MŠ Sluníčko během letních prázdnin, mohou rodiče písemně požádat o přijetí svého dítěte p.ředitelku, kterékoliv mateřské školy ve městě Milovicích: MŠ Kostička +  MŠ U veverek- p. Křišťanovou nebo MŠ U Broučků - p. Němečkovou. Termíny pro podávání žádostí o přijetí budou včas zveřejněny.
 
Věříme, že uzavření školky Vám nezpůsobí komplikace a umožníte tak paní učitelkám vybrat alespoň část 8 týdenní zákonné dovolené, na kterou mají zákonný nárok a umožníte jim tak načerpat další síly do práce s Vašimi dětmi.